Föreningen Mind

Tre av fyra personer kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sin livstid, antingen själva eller som närstående. Psykisk ohälsa är dessutom den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.
1 500 personer tar sitt liv varje år. Det är fem gånger så många än de som dör i trafiken.

Mind är en ideell förening som arbetar för ett samhälle där ingen tar sitt liv, och där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver.

Mind erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Tillsammans ser vi till att ingen behöver möta psykisk ohälsa ensam.
Läs mer här om hur du kan engagera dig eller stödja Minds arbete.

Vill du vara med och bidra till min insamling till Mind, klicka här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *